więcej...

STRONA GŁÓWNA

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby wyposażenia w innowacyjną wiedzę i kwalifikacje studentów, absolwentów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn uczących się, a także mikro, małych i średnich przedsiębiorców chcących zdobyć wiedzę z zakresu innowacyjnej gospodarki, tak by kwalifikacje, wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów przyniosły pożądany skutek w postaci wzrostu poziomu innowacyjnej przedsiębiorczości. Ponad to projekt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie lepszego połączenia sfery nauki i przedsiębiorczości akademickiej.

Uczelnie powinny przygotowywać absolwentów o wysokim poziomie wiedzy, zdolnych do opracowywania innowacyjnych rozwiązań (produktów i technologii) do wejścia na rynek pracy, uwzględniając potrzeby dzisiejszej gospodarki, cechującej się potrzebą permanentnej innowacji. Muszą one wyposażać absolwenta w szereg nowych, do tej pory dydaktycznie pomijanych kompetencji i umiejętności.
MATRYCA POTRZEB MARKETINGOWYCH Weź udział w badaniu