więcej...

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA

Konferencja otwierająca odbyła się 24.10.2011r. w hotelu Silvia położonym przy ul. Knurowskiej 17 w Zabrzu.

Konferencja „Z matrycą do innowacyjnej przedsiębiorczości” – diagnoza potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie innowacji marketingowej
w województwie śląskim.

Tabela konferencji programu Z matrycą do innowacyjnej przedsiębiorczości
Poniżej zdjęcia z konferencji:
MATRYCA POTRZEB MARKETINGOWYCH Weź udział w badaniu