więcej...

MATRYCA MARKETINGOWA

Interaktywna matryca marketingowa znacząco przyspiesza proces, zarówno wypełnienia ankiety, jak i dostarczenia wyników na podstawie udzielonych odpowiedzi. Matryca, w formie ankiety, jest anonimowa - zbiera jedynie podstawowe dane statystyczne, które posłużą udoskonaleniu narzędzia. Wszystkich przedsiębiorców i managerów zachęcamy do przeprowadzeniu testu matrycy:
  Przejdź do MATRYCY"
MATRYCA POTRZEB MARKETINGOWYCH Weź udział w badaniu