więcej...

ROZPOCZĘCIE PILOTAŻU NARZĘDZIA DO ETAPU TESTOWANIA MATRYCY

Zgodnie z założeniami merytorycznymi i metodologicznymi oraz harmonogramem projektu skonstruowano następujące narzedzia pomocne przy testowaniu matrycy:

\n
  \n
 • \n

  scenariusz i kwestionariusz obserwacji do zogniskowanych wywiadów grupowych (fokusów),

  \n
 • \n
 • \n

  pre-test (ex ante) / post-test (ex post) dla uczestników zogniskowanych wywiadów grupowych,

  \n
 • \n
 • \n

  konspekt zajęć warsztatowych dla grup eksperymentalnych.

  \n
 • \n
\n

W czerwcu br. planujemy zrealizowanie pilotażu ww. narzędzi etapu testowania matrycy.

\n

Celem pilotażu jest sprawdzenie i korekta skonstruowanych narzędzi oraz procedur badawczych.

\n

W ramach pilotażu sprawdzone i przetestowane w praktyce zostaną następujące narzędzia na następujących grupach użytkowników:

\n

 

\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

Narzędzie:

\n
\n

Fokus wraz z warsztatami

\n
\n

Fokus bez warsztatów

\n
\n

Warsztaty

\n
\n

Grupa użytkowników:

\n
\n

10 wykładowców (Wydziału Organizacji i Zarzędzania Politechniki Śląskiej)

\n
\n

10 przedstawicieli MMŚP włączonych w projekt od etapu diagnozy

\n
\n

10 studentów (ostatniego roku uzupełniających studiów magisterskich Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej)

\n
\n

 

\n

Etap pilotażu wraz z ewentualną korektą skonstruowanych narzędzi oraz procedur badawczych będzie trwał około 1 miesiąca. 

MATRYCA POTRZEB MARKETINGOWYCH Weź udział w badaniu