więcej...

RUSZA PROCES TESTOWANIA MATRYCY

Pod koniec czerwca br. z sukcesem zakończono etap pilotażu narzędzia do testowania matrycy.Na podstawie sugestii i uwag zgłaszanych przez uczestników badań oraz opinii specjalistów prowadzących fokusy i warsztaty zweryfikowano poprawność narzędzia oraz procedury badawcze. W wyniku analiz i ww. korekty otrzymano kompletne narzędzie do realizacji pełnego cyklu quasi-eksperymentalnego, który zostanie przeprowadzony na wyselekcjonowanych grupach użytkowników i odbiorców. Grupy użytkowników i odbiorców, które będą sukcesywnie poddawane testowaniu UŻYTKOWNICY Wykładowcy90Przedstawiciele MMŚP (włączeni w projekt od etapu diagnozy)40Studenci (ostatniego roku uzupełniających studiów magisterskich)40ODBIORCYStudenci (II lub III roku studiów licencjackich)140Doktoranci30Przedstawiciele MMŚP (nie biorący dotychczas udziału w projekcie) 30 Studenci, doktoranci i wykładowcy poddani badaniu będą rekrutowani z Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
MATRYCA POTRZEB MARKETINGOWYCH Weź udział w badaniu