więcej...

PUBLIKACJA KSIĄŻKOWA PIERWSZA KSIĄŻKA ZOSTANIE WYDANA PRZEZ WYDAWNICTWO DIFIN S.A.

Równolegle z procesem właściwego testowania Matrycy trwaj przygotowania do wydania publikacji naukowej związanej z realizacją projektu „Z matryc do innowacyjnej przedsiębiorczości”. Zwarta publikacja książkowa o charakterze naukowym zawiera będzie obszerny zbiór informacji dotyczących genezy i kolejnych etapów powstawania produktu finalnego. Celem opublikowania książki będzie zapoznanie czytelnika z ogromem i rozmachem bada diagnostycznych, procesem testowania narzędzia itp. Spodziewane rezultaty wydania i dystrybucji publikacji to upowszechnianie wyników bada diagnostycznych oraz użytkowania gotowego produktu finalnego, a bezpośredni wynik to wzrost zainteresowania produktem finalnym wśród grup docelowych projektu: użytkowników i odbiorców.
MATRYCA POTRZEB MARKETINGOWYCH Weź udział w badaniu