więcej...

PUNKT DORADZTWA BIZNESOWEGO

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do korzystania z usług świadczonych przez Punkt Doradztwa Biznesowego w ramach projektu „Z matrycą do innowacyjnej przedsiębiorczości”.

W związku z zakończeniem etapu testowania mamy przyjemność zaprosić przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do korzystania z usług doradczych świadczonych w Punkcie Doradztwa Biznesowego.

Punkt Doradztwa Biznesowego to miejsce, w którym mogą Państwo uzyskać informacje i pomoc na temat:

  • Wykorzystania narzędzia „Matryca potrzeb marketingowych”,
  • Zdiagnozowania potrzeb marketingowych swojej firmy pod względem docelowej grupy odbiorców,
  • Konstrukcji planu marketingowego swojej firmy.


W celu uzyskania wsparcia i umówienia z się z doradcą, prosimy o kontakt:

  • na adres e-mail: ewa.warecka@innowacyjna-matryca.pl
  • telefonicznie: 508 387 013
  • bezpośrednio: w każdą środę w godzinach 9:00-12:00 w Punkcie Doradztwa Biznesowego mieszczącym się w Biurze Projektu (Politechnika Śląska, Katedra Nauk Społecznych, Zabrze, ul. Roosvelta 26-28 pok. 310A)

Punk Doradztwa Biznesowego funkcjonuje od lipca 2013 do kwietnia 2014 roku.

Uzyskana pomoc jest bezpłatna. Otrzymane wsparcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
MATRYCA POTRZEB MARKETINGOWYCH Weź udział w badaniu