więcej...

DRUGA PUBLIKACJA KSIĄŻKOWA

TRWAJĄ PRACE NAD DRUGĄ PUBLIKACJĄ KSIĄŻKOWĄ

Po zakończeniu etapu testowania oraz pozytywnej walidacji produktu finalnego Zespół projektowy przygotowuje drugą publikację naukową związaną z realizacją projektu "Z matrycą do innowacyjnej przedsiębiorczości".

Na I część publikacji składać się będzie: opis metodologii oraz wnioski dotyczące testowania Matrycy, na część II: poradnik dla użytkownika MPM dotyczący działań w sześciu wymiarach innowacyjnego marketingu oraz marketingu innowacji.

Ponadto w książce znajdzie się słownik kluczowych pojęć związanych z omawianym zagadnieniem, a także (na płycie CD) gotowy, udoskonalony po etapie testowania produkt â Matrycę Potrzeb Marketingowych, czyli test autodiagnostyczny dla MMŚP w zakresie innowacji marketingowej i marketingu innowacji.

Publikacja ukaże się na przełomie września i października 2013r
MATRYCA POTRZEB MARKETINGOWYCH Weź udział w badaniu