więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zaprojektowanie oraz opublikowanie 3 (trzech) ogłoszeń w mediach regionalnych – gazety (województwo śląskie) lub dodatku regionalnym (województwo śląskie) do wydania głównego (ogólnopolskiego) na potrzeby informacji i promocji projektu oraz upowszechniania wyników projektu „Z matrycą do innowacyjnej przedsiębiorczości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(nr projektu: POKL.08.02.01-24-068/10)
MATRYCA POTRZEB MARKETINGOWYCH Weź udział w badaniu