więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Druk ulotek i plakatów na potrzeby informacji i promocji projektu

oraz upowszechniania wyników projektu „Z matrycą do innowacyjnej przedsiębiorczości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(nr projektu: POKL.08.02.01-24-068/10)
MATRYCA POTRZEB MARKETINGOWYCH Weź udział w badaniu