więcej...

KONFERENCJA i TARGI „Zdecyduj się na innowację!”

W dniu 14 listopada 2013 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie została zorganizowana przez Krajową Instytucję Wspomagającą konferencja pn. „Zdecyduj się na innowację!”.

Celem konferencji było podsumowanie wdrażanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 roku oraz promocja i upowszechnianie produktów, które powstały w wyniku ich realizacji.

Wydarzenie zgromadziło ok. 250 uczestników – m.in. beneficjentów, przedstawicieli administracji, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy, związków zawodowych, przedstawicieli sektora edukacyjnego – czyli grona osób szczególnie zainteresowanych wykorzystaniem i upowszechnieniem innowacji społecznych.

Integralną częścią konferencji były targi projektów i produktów, podczas których na jednym z 50. Stanowisk wystawienniczych zaprezentowane zostały główne produkty projektu „Z matrycą do innowacyjnej przedsiębiorczości”.

Na stoisku zainteresowani uczestnicy konferencji mieli możliwość wypróbowania interaktywnego narzędzia „Matryca Potrzeb Marketingowych”, omówienia z przedstawicielką projektu otrzymanych wyników oraz pobrania publikacji wydanych w ramach projektu.

Mamy nadzieję, iż nasz udział w targach i konferencji umożliwi upowszechnianie projektu „Z matrycą do innowacyjnej przedsiębiorczości” i jego produktów także poza granicami województwa śląskiego.

Więcej informacji:
www.kiw-pokl.org.pl

MATRYCA POTRZEB MARKETINGOWYCH Weź udział w badaniu