więcej...

INFORMACJA O WARSZTATACH MPM

Zapraszamy udziału w warsztatach „Matryca Potrzeb Marketingowych - zastosowanie narzędzia w sektorze mikro małych i średnich przedsiębiorstw” realizowanych w ramach projektu „Z matrycą do innowacyjnej przedsiębiorczości”.

Dzięki interesującej formie opartej na warsztatach i ćwiczeniach zdobędą Państwo wiedzę umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzia Matryca Potrzeb Marketingowych (MPM) oraz z z nowoczesnymi metodami zarządzania własnym rozwojem przy użyciu Indywidualnej Ścieżki Rozwoju (IŚR), a w szczególności na temat:

 • Konstrukcji Matrycy Potrzeb Marketingowych (MPM).
 • Zastosowania MPM w praktyce.
 • Praktycznego zastosowania Indywidualna Ścieżka Rozwoju (IŚR) –w MMŚP.

Planowane terminy szkoleń:

 • 16.11.2013r. prowadzący I. Bieniek,
 • 17.11.2013r. prowadzący I. Bieniek,
 • 21.11.2013r. prowadzący K. Postrzelnik Lotko,
 • 24.11.2013r. prowadzący K. Postrzelnik Lotko,
 • 26.11.2013r. prowadzący K. Postrzelnik Lotko,
 • 16.12.2013r. prowadzący K. Postrzelnik Lotko.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji a następnie o kontakt:

 • na adres e-mail: biuro@innowacyjna-matryca.pl
 • telefonicznie: 32 227 73 23
 • bezpośrednio: w Biurze Projektu (Politechnika Śląska, Katedra Nauk Społecznych, Zabrze, ul. Roosvelta 26-28 pok. 310A)

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Otrzymane wsparcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MATRYCA POTRZEB MARKETINGOWYCH Weź udział w badaniu