więcej...

Konferencję „ Zarządzanie innowacjami w sektorze MMŚP”

Mam zaszczyt zaprosić na:


Konferencję „ Zarządzanie innowacjami w sektorze MMŚP”, która odbędzie się 9 kwietnia 2014 r. o godzinie 11:00 w Kopalni Guido w Zabrzu.Konferencja jest podsumowaniem realizacji projektu innowacyjnego testującego „Z matrycą do innowacyjnej przedsiębiorczości” (8.3 PO KL).

Program Konferencji
11:00 – 11:10Przywitanie gości i prezentacja rezultatów projektu – dr Piotr Weryński, Pol. Śl., kierownik projektu
11:10 – 11:20Wystąpienie dr Joanna Tokar, Pol. Śl. „Matryca Potrzeb Marketingowych – wymiar praktyczny”
11:20 – 11:35Wystąpienie dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. zw. w Pol. Śl. „Innowacje a odpowiedzialność jako kategoria relacyjna”
11:35 – 11:50Wystąpienie dr hab. Anna Michna, prof. nzw. w Pol. Śl. „Uwarunkowania innowacyjności MMŚP”
11:50 – 12:05Wystąpienie dr hab. Mariusz Zieliński, prof. nzw. w Pol. Śl. „CSR jako innowacyjne podejście do ZZL”
12:05 – 12:20Przerwa kawowa
12:20 – 12:35Wystąpienie prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas, UŚ. „Odpowiedzialne innowacje- wyzwanie dla nauki, biznesu i społeczeństwa”
12:35 – 12:50Wystąpienie dr hab. Piotr Stec, prof. UO. „Prawo - przyjaciel czy wróg innowacyjnego przedsiębiorcy?"
12:50 – 13:05Wystąpienie mgr Iwona Czaplikowska, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. „Wsparcie w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej w perspektywie finansowej UE  2014 - 2020”
od 13:05Dyskusja zamykająca konferencję, poczęstunek

Informacje na temat konferencji oraz samego projektu można uzyskać na stronie www.innowacyjna-matryca.pl oraz w biurze projektu – Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, ul. Roosvelta 26-28, 41-800 Zabrze, (32) 277 73 23.

Osoby zainteresowane konferencją, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod adresem: remigiusz.kozubek@polsl.pl

Licząc na Państwa udział w konferencji, proszę równocześnie o upowszechnienie informacji wśród współpracowników.

Łączę wyrazy szacunku,
dr Piotr Weryński – kierownik projektu
MATRYCA POTRZEB MARKETINGOWYCH Weź udział w badaniu