więcej...

MATRYCA MARKETINGOWA

narzędzie autodiagnostyczne dla przedsiębiorców sektora MMŚP

Autorzy narzędzia:
Zespół Specjalistów Katedry Stosowanych Nauk Społecznych
Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Cel:
Autodiagnoza przedsiębiorstwa sektora MMŚP pod względem innowacji marketingowej oraz marketingu innowacji.

Dlaczego warto rzetelnie odpowiedzieć na kilka pytań:
- Dostaniesz informację zwrotną na temat mocnych i słabych stron Twojego przedsiębiorstwa w zakresie innowacyjności
- Otrzymasz wskazówki i sugestie dotyczące dalszego postępowania. Program wygeneruje dla Ciebie Indywidualną Ścieżkę Rozwoju
- Będziesz mógł sprawdzić do jakiej grupy diagnostycznej zostało zakwalifikowane Twoje przedsiębiorstwo: LIDER INNOWACJI, POTENCJALNY INNOWATOR lub ANTYINNOWATOR.
- Twoje odpowiedzi zostaną automatycznie poddane analizie, a wyniki wygenerowane zostaną w formie tabeli (Matrycy), którą będziesz mógł zapisać i wydrukować
- Badanie zajmie Ci jedynie około dwudziestu minut.

Instrukcja i sposób postępowania:
Matryca składa się z dwudziestu jeden pytań. Aby otrzymać diagnozę wraz ze wskazówkami zawartymi w Indywidualnej Ścieżce Rozwoju - należy udzielić odpowiedzi na każde pytanie.
Proszę przeczytać uważnie poniższe stwierdzenia i pytania oraz zaznaczyć wybraną odpowiedź. Przy kolejnych pozycjach zamieszczone są szczegółowe instrukcje odpowiedzi.
Kwestionariusz zawiera trzy rodzaje pytań:
- Jednokrotnego wyboru – oznaczone symbolem ○ (gdzie wybrać i zaznaczyć można jedynie jedną odpowiedź
- Wielokrotnego wyboru – oznaczone symbolem □ (gdzie można wybrać i zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
- Pytania skali – gdzie należy ocenić stopień zgodności z prezentowanym stwierdzeniem i zaznaczyć go na skali.
Rozpocznij