więcej...

ZESPÓŁ PROJEKTU

Zespół projektu:

Koordynator/kierownik projektu – dr Piotr Weryński

Specjalistka ds. rozliczeń – mgr Dorota Gałka

Asystent ds. administracyjnych projektu i obsługi biura – mgr Remigiusz Kozubek

Specjalistka ds. promocji, informacji, monitoringu i ewaluacji projektu – mgr Anna Sławińska
MATRYCA POTRZEB MARKETINGOWYCH Weź udział w badaniu